• KSIĄŻKI

 • DO CZYTANIA

Wydajemy polskich autorów

start

dowiedz się więcej

SUMPTIBUS

Misja. Wydajemy książki. Książki do czytania

Wydajemy książki. Książki do czytania.
Robimy to starannie. Robimy to razem.
Nie mamy ambicji większych niż możliwości naszych Autorów.
Nie mamy możliwości mniejszych niż najwięksi nasi rywale.
Jesteśmy zbyt mali, aby się nie starać.
Jesteśmy dość duzi, aby robić to, co kochamy.
Jesteśmy dla Was.

 

 

Zespół

Wydawnictwo SUMPTIBUS to cztery podstawowe działy:

 

Każdy nadesłany tekst poddany zostaje selekcji.
Po wstępnym formatowaniu czytają go zawsze
co najmniej trzy osoby; jedna z naszej redakcji
i dwoje recenzentów zewnętrznych;
do ich grona zaliczamy między innymi
wybranych blogerów, współpracujących z nami od lat.

 

 

Za ogół zadań związanych z pracą nad tekstem
odpowiada zespół redakcyjno-korektorski
Oficyny wydawniczej RW2010.
To doświadczona grupa filologów, redaktorów
i leksykologów, pracująca od ponad trzech lat
w tym samym składzie.

 

 

Zagadnieniami związanymi z promocją
zajmują się specjaliści
do spraw marketingu wydawniczego.
Działania promocyjno-reklamowe koordynuje,
planuje i nadzoruje zespół Wydawnictwa.

 

 

Za dystrybucję odpowiada Wydawnictwo,
współpracujące między innymi z Ogólnopolskim
Systemem Dystrybucji Wydawnictw Azymut,
Firmą Księgarską Olesiejuk, siecią
księgarni Empik i Matras,
oraz innymi dystrybutorami i hurtowniami.

 

ZACZNIJ WSPÓŁPRACĘ ZE SWOIM WYDAWCĄ
RENT A PUBLISHER

Zdrowe zasady

Wydawnictwo SUMPTIBUS wprowadziło na polski rynek wydawniczy nową usługę,
czyli publikację książek w trybie rent a publisher;
Autor może wynająć cały nasz zespół
do pracy nad tekstem, produkcją książki, jej dystrybucją i promocją.
Koszt wydania Twojej książki w systemie rent a publisher możemy podać
dopiero po zapoznaniu się z treścią i jakością tekstu wyjściowego,
oraz po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących wolnych terminów,
zakresu pracy nad tekstem, sugerowanego nakładu,
rodzaju działań promocyjnych i kwestii dystrybucji.

 

Oferta

Autorowi oferujemy naszą wiedzę, doświadczenie, technologię i kontakty; w zakres usługi wchodzą wstępna selekcja, redakcja, korekta, skład tekstu, redakcja techniczna, przygotowanie do druku, druk, dystrybucja poprzez księgarnie i szerokie spektrum działań promocyjnych.

 

Prawa do publikacji

Autor pozostaje wyłącznym właścicielem wszelkich praw
do publikacji, udzielając Wydawnictwu jednorazowej i ograniczonej licencji na sprzedaż. Autor może odnowić licencję przy każdym wznowieniu nakładu, o ile poprzedni nakład zostanie wyprzedany.

 

Prawa do materiałów

Autor pozostaje właścicielem wszelkich wytworzonych materiałów; otrzymuje na nośniku pliki po redakcji i korekcie, projekt okładki oraz pliki po składzie i łamaniu, przygotowane do druku. Wyłącznym dysponentem wszystkich materiałów jest Autor.

 

 

Usługi

Autor może skorzystać z oferty w całości albo w części, rezygnując po każdym zakończonym etapie naszej pracy z kolejnych faz. W tym przypadku prawa do wykonanych prac przechodzą na Autora, ale publikacja nie jest sygnowana znakiem naszego Wydawnictwa.

 

Koszty

Wszelkie koszty związane z pracą nad tekstem, drukiem, promocją i dystrybucją pokrywa Autor. Dla każdej publikacji przygotowujemy odrębną kalkulację i specyfikację, uwzględniającą wszystkie elementy, czyli objętość utworu, nakład, zakres prac, rodzaje i formy promocji.

 

Zyski

W przypadku skorzystania z pełnej oferty, z dystrybucją włącznie, Autor otrzymuje honorarium w wysokości 100% zysku ze sprzedaży. Rozliczenia sprzedaży przedstawiamy co kwartał, a po ich zaakceptowaniu i uregulowaniu należności przez dystrybutorów wypłacamy honorarium przelewem na wskazane w umowie konto bankowe w terminie siedmiu dni.

  • KSIĄŻKI

 • DO CZYTANIA

RENT A PUBLISHER: opis systemu

ETAP 0 - SELEKCJA

Wszystkie nadesłane teksty przechodzą przez etap selekcji, podczas którego jedna osoba z działu Redakcji wydawnictwa i dwoje recenzentów zewnętrznych wspólnie oceniają potencjał tekstu, jego słabe i mocne strony, konstrukcję fabuły oraz ewentualny zakres prac redakcyjnych w obrębie koniecznych zmian kompozycyjnych i stylistycznych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy skorzystania z usługi rent a publisher, jeśli naszym zdaniem utwór nie spełnia naszych kryteriów.

ETAP 1 - REDAKCJA

Praca nad utworem literackim.

 

Faza 1

Obejmuje ogół prac związanych z redakcją tekstu. Ostateczna wersja tekstu zostaje wysłana do Autora w celu jej akceptacji bądź wprowadzenia własnych uwag i poprawek. Istnieje możliwość wysłania maszynopisu do zaakceptowania z poprawkami w trybie rejestracji zmian.

 

Faza 2

W proponowanym przez nas rozwiązaniu zakładamy korektę prowadzoną niezależnie przez dwie osoby, pod nadzorem zespołu redakcyjnego. Wprowadzenie zmian w tej fazie nie wymaga akceptacji Autora.

 

Faza 3

Plik po składzie i łamaniu przechodzi dodatkową korektę w drukarni, która pozwala dostosować tekst do wybranego formatu strony i wyeliminować błędy oraz dostosować format tekstu do obowiązujących zasad.

ETAP 2 - PRODUKCJA

Projekt okładki, skład, druk

 

Faza 1

Projekt okładki przygotowujemy wspólnie z Autorem, korzystając ze zdjęć z naszej bazy, kolaży, prac wykonanych przez naszych grafików i tekstów opracowanych przez specjalistów od promocji wydawniczej.

 

Faza 2

Obejmuje działania z zakresu DTP (desktop publishing), czyli skład i łamanie tekstu do parametrów druku, a także redakcję techniczną tekstu, polegającą na dostosowaniu go do formatu pracy i wymagań produkcyjnych.

 

Faza 3

Druk ustalonego nakładu w uzgodnionym formacie przy pomocy technik cyfrowych lub offsetowych, oprawa książki, prace introligatorskie, przygotowanie do wysyłki według rozdzielnika.

ETAP 3 - DYSTRYBUCJA

Praca z księgarniami i sieciami sprzedaży.

 

Faza 1

Praca z hurtowniami, sieciami sprzedaży i księgarniami – uzyskanie zamówień, zagwarantowanie odpowiedniej ekspozycji książki.

 

Faza 2

Dostarczenie książek i materiałów wspierających sprzedaż według rozdzielnika, przygotowanie raportu dla Autora oraz monitoring miejsc sprzedaży bezpośredniej.

 

Faza 3

Przygotowanie cokwartalnych raportów sprzedaży dla Autora, rozliczenia, wypłata należnego honorarium.

ETAP 4 - PROMOCJA

Zakres proponowanych działań promocyjnych (do wyboru):

 • przygotowanie i druk materiałów POS
 • założenie strony www Autora
 • założenie fan page Autora bądź książki
 • konkurs na Facebook.com
 • kampania reklamowa na Facebook.com
 • wysyłka książki do blogerów-recenzentów
 • wysyłka materiałów prasowych do mediów
 • mailing do wybranych subskrybentów
 • wywiad z Autorem – opracowanie i publikacja

 

 

 • KSIĄŻKI

 • DO CZYTANIA

KONTAKT

Napisz do nas!

Skorzystaj z poniższego formularza w celu kontaktu z nami. Odpowiadamy na każdą wiadomość. Codziennie! Zapraszamy również do odwiedzin na naszym profilu na portalu Facebook.com. Zostańmy w kontakcie

 

Zadzwoń

+48 730 000 485

 

Redakcja

redakcja@sumptibus.pl

 

Marketing

marketing@sumptibus.pl

 

Grafika

grafika@sumptibus.pl